Kontakt  

Kallelse till IF Friskis&Svettis Lunds årsmöte.

Välkommen till föreningens årsmöte tisdag 10 april kl 19:00 i Friskishuset!

Motioner* skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 20 mars

Du kan lämna dina ev motioner i receptionen på Friskishuset, posta dem eller maila in dem till ordförande Magnus Osvaldsson; ordforande.fs.lund@gmail.com

Årsmöteshandlingarna kommer finnas tillgängliga i receptionen och på hemsidan from tisdag 3 april.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller i valberedningen? Ta då gärna kontakt med föreningens valberedning på; valberedning.fs.lund@gmail.com alternativt med styrelsens ordförande

*En motion är medlemmarnas förslag till föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och i regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.


Så här skriver du en motion till årsmötet;
• Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Har du flera frågor du vill ta upp, skriv flera olika motioner. Ämnen av olika slag får inte tas upp i en och samma motion.

• Beskriv nuläget, problemet eller behovet.

• Skriv ditt förslag till lösning och de argument du har.

• Avsluta med din och dina eventuella medmotionärers underskrift/er, datera motionen och lämna in.

Styrelsen diskuterar motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet att säga ja eller nej till motionen.
Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt, bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall för ditt förslag eller se till att någon annan är på plats och gör detta.

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se