Kontakt  

Kallelse till IF Friskis&Svettis Lunds årsmöte.

Välkommen till föreningens årsmöte tisdag 10 april kl 19:00 i Friskishuset!

Motioner* skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 20 mars

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i receptionen att läsa och du hittar dem också här nedan.

Är du intresserad av att engagera dig i valberedningen? Ta då gärna kontakt med föreningens valberedning på; valberedning.fs.lund@gmail.com alternativt med styrelsens ordförande

*En motion är medlemmarnas förslag till föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och i regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.

Power point från årsmötet med beskrivning av verksamhet 2017, budget 2018, styrelsen mål mm

Dagordning årsmöte tisdag 10 april

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Motioner med styrelsens yttrande

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Presentation av de nya kandidaterna

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se