Om oss  

Ett av föreningens mål är att 90% av medlemmarna ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder.

Detta mäter vi en gång per år genom en enkät som skickas via Mistat till alla som registrerat mailadress hos oss. Det ges också möjlighet att besvara enkäten via hemsidan.

Här kan du läsa enkätsvaren vi fick in 2016: Enkätsvar medlemmar Friskis&Svettis Lund 2016

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se