Kontakt  

Föreningens årsmöte 2016 gick av stapeln söndag 3 april med 27 deltagare/medlemmar.

Här hittar du handlingar inför mötet:

Dagordning

Årsredovisning för IF Friskis&Svettis Lund för räkenskapsåret 150101 - 151231

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2015

Inkomna motioner och styrelsens yttrande

Valberedningens förslag till styrelse

Här hittar du den presentation som gicks igenom:

Friskis&Svettis årsmöte 2016

Protokoll kommer!

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se