Priser  

Medlemsförsäkring

Som medlem i IF Friskis&Svettis Lund är du olycksfallsförsäkrad

Alla medlemmar och funktionärer i Friskis&Svettis Lund är försäkrade under sin träning hos föreningen via sin medlemsavgift/sitt medlemskap. Försäkringen gäller också för direkt resa till och från träningen.

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte, även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott.

Ersättning för invaliditet är högst fem basbelopp.

Vad gör du om du råkar ut för en olycksfallsskada?
Fyll i blanketten skadeanmälan och sänd den till angiven adress.
Här hittar du en instruktion från försäkringsbolaget
Du kan också få blanketten om du kontaktar vårt kansli. 

Du hittar information om Friskis&Svettis olycksfallsförsäkring och dess villkor som utskrivbar pdf HÄR

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se