Kontakt  

Handlingar från föreningens årsmöte den 22 mars 2015 i Friskishuset

Kallelse till årsmöte

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Motioner

Förslag medlemsavgift 2016

Valberedningens förslag

Valberedningens arbetsordning

Protokoll årsmötet 22 mars 2015

Vill du komma i kontakt med föreningens valberedning så når du dem på valberedning.fs.lund@gmail.com

Vill du komma i kontakt med föreningens styrelse når du dem via ordförande Magnus Osvaldsson

 

 

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se