Priser  

Ansvar för värdesaker, kläder mm; Föreningen ansvarar inte för personliga tillhörigheter såsom kläder och värdesaker.

Avstängning – Regelbrott; I grova fall av regelbrott som t ex doping, stöld, aggressivt uppträdande eller utlåning av ditt personliga träningskort till annan stängs man av från träning och förlorar sitt medlemskap hos Friskis&Svettis. Återbetalning av medlem –och träningsavgift sker ej.

Dopingspolicy; Friskis&Svettis Lund är medlem i Riksidrottsförbundet och tillämpar därmed deras regler mot doping. Det innebär att du är skyldig att medverka i eventuella dopingkontroller. Dopingkontroller utförs oanmält och innebär att du måste avge urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontroller genomförs av legitimerade funktionärer. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från Friskis&Svettis i två år med omedelbar verkan. Källa: www.rf.se och Riksidrottsförbundets stadgar

Frysning av träningskort; Årskort och 6 månaderskort kan frysas vid uppvisande av läkarintyg, intyg om studier utomlands mm. Det är verksamhetschefen som fattar beslut om ev frysning.

Försäkring: Som medlem i Friskis&Svettis är du olycksfallsförsäkrad i försäkringsbolaget Svedea. Detta gäller vid olycksfallsskada när du tränar med Friskis&Svettis. En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett som leder till att du skadas. Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott.

Friskis&Svettis ansvarar inte för personskador som uppkommit till följd av ditt eller annan besökares agerande.

Friskis&Svettis rekommenderar varje medlem att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

Förlorat kort; Om du förlorar ditt medlems-/träningskort kort eller om det skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionen som då utfärdar ett nytt kort mot en avgift.

Hälsotillstånd; Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i aktiviteter hos Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis har en särskild handlingsplan för ätstörningar. Vid allvarliga fall av ätstörningar kan medlem stängas av från Friskis&Svettis.

Kvarglömda saker i Friskishuset; Upphittade kläder, skor, värdesaker mm tas om hand några veckor. Därefter skänker vi det som inte hämtats ut till klädinsamling.

Kvarglömda saker i skollokaler; Kontakta skolans vaktmästare i första hand för att höra om de fått in det kvarglömda.

Medlemskap återköpes ej; I ditt medlemskap ingår flera förmåner samt några förpliktelser. För att kunna träna hos oss måste du lösa medlemskap i föreningen. Medlemskapet och träningskortet är personligt och skall alltid vara med när du tränar för att visas upp alternativt dras vid inpassering. 

När du tränar; Varje gång du besöker Friskis&Svettis för träning ska du ta med ditt träningskort samt registrera dig vid angiven plats alternativt visa upp kortet för funktionär på passet. Du har tillgång till träning i mån av plats. Tänk på att planera din träning och kom i god tid, eftersom det under vissa tidpunkter kan bli fullt på passen.

Schema: Friskis&Svettis förbehåller sig rätten att under speciella händelser/helger samt under sommar göra ändringar i schema samt öppettider. Alla våra scheman är preliminära och kan komma att ändras, aktuell information finner du på vår hemsida,

Uteskor ute – Inneskor inne: Ställ dina uteskor på angiven plats. Vill du låsa in dina skor, medtag dessa i handen när du går in till omklädningsrummet och förvara i påse för att inte smutsa ner golv eller skåp.

Uppgiftsändringar: Om det sker förändringar med din adress, ditt namn eller telefonnummer mm ber vi dig underrätta oss snarast så vi har aktuella uppgifter i vårt register.


            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se