Priser  

FRISKIS&SVETTIS LUND & PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

För kännedom till dig som medlem. För att föreningen ska kunna ha en fungerande medlemshantering och registrering behöver vi följande uppgifter vid tecknande av medlemskap: Namn, personnummer och e-postadress.

Dina personuppgifter används för redovisning till Riksidrottsförbundet vilket är ett krav för att vi som ideell förening ska ha möjlighet att söka kommunala bidrag. Bidrag som vi kan använda för att utveckla vår verksamhet och kunna erbjuda ännu mer träning till våra medlemmar.

Redovisning av antal medlemmar sker också årligen till Friskis&Svettis Riks i syfte att följa organisationens utveckling och status och för att fastställa den årliga medlemsavgift varje förening betalar till Riks.

Din e-postadress används endast av föreningen i syfte att informera dig som medlem om aktiviteter, möjligheter till rabatt hos samarbetspartners eller andra händelser som kan vara av nytta att känna till.

Uppgifterna lämnas inte vidare.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår (1/1 - 31/12). Medlemsavgiftens storlek beslutas på föreningens årsmöte där alla medlemmar har möjlighet att delta och rösta. I medlemsavgiften ingår försäkring till och från träningen och under träningen hos oss. Tre prova på tillfällen (värde 150 -300kr) ingår också i avgiften att nyttja själv alternativt bjuda med annan person. Rabatter hos föreningens olika samarbetspartners är också en förämån som ligger i medlemsavgiften.

Träningskortet är inte giltigt om inte medlemsavgift för innevarande år är betald.

 

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se