Om oss  

Misstanke om ätstörning eller liknande problematik hos medlem

Friskis&Svettis idé är att erbjuda lustylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla

Vi vill få så många som möjligt att skaffa sig en aktiv och positiv livsstil som främjar hälsan och välbefinnandet.

I dagens samhälle är relationen till mat, ätande och träning sällan helt oproblematisk. Många oroar sig för att de äter för mycket eller fel sorts mat. För de flesta av oss medför förhållandet till mat och träning sällan allvarliga hälsoproblem, men för vissa blir det annorlunda. Förhållandet till mat och träning slår över och blir ett tvång. Ett tvång som tar över hela livet och blir en sjukdom.

Problemet finns runt omkring oss, även här på Friskis&Svettis. Vår grundtanke är att främja folkhälsan och all träning hos oss sker på egen risk. En person som har en ätstörning har ofta ett onormalt förhållande till sin träning och svårigheter att lyssna på kroppens signaler. Med tanke på de allvarliga konsekvenser som svält leder till är det viktigt att vi reagerar och agerar när vi misstänker att en person har en ätstörning. Att se, reagera och agera som medmänniska – inte ge sig in i en roll som terapeut eller expert då vi inte besitter den kunskapen. Vi är inte proffs i frågan. Men, vi bryr oss.

Det har visat sig att det effektivaste sättet att hjälpa en drabbad är att konfrontera problemet/personen. Vi har därför en särskild handlingsplan för hur vi går tillväga vid fall av ätstörningar. Vid allvarliga fall av ätstörningar kan medlem stängas av från träning.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Anette Henningsson, verksamhetschef Friskis&Svettis Lund, anette@lund.friskissvettis.se

Mer information om ätstörningar

Kunskapscentrum för ätstörning www.atstorning.se
Riksföreningen för anorexi www.abkontakt.se

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se