Om oss  

Om oss

IF Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening med målet att skapa leenden. Det som är roligt är enkelt att göra. Det som känns kul blir lättare en vana. Därför ska föreningen erbjuda lustfylld träning med hög kvalité dit alla är välkomna.

Friskis&Svettis består av 500 000 medlemmar samlade i 159 ideella idrottsföreningar. Friskis&Svettis i Sverige finns från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och vår rörelseglädje har också spridit sig utanför Sveriges gränser. I Norge finns 40 föreningar och utanför norden finns ytterligare fem föreningar.

Verksamheten finansieras genom medlems- och träningsavgifter och eftersom vi inte har något vinstintresse går allt eventuellt överskott tillbaka in i verksamheten. Som ideell idrottsförening är vi anslutna till Riksidrottsförbundet.

Det ideella engagemanget är en av Friskis-rörelsens nav. I princip all vår träning hålls av ideellt engagerade licensierade ledare och tränare. Övriga funktionärer, som t.ex. värdarna på passen, receptionister i Friskishuset på kvällar och helger och styrelsen, engagerar sig i föreningen på sin fritid på ideell basis.

Alla funktionärer utbildas genom F&S-rörelsens egna utbildningar för att säkerställa kvalitén och att de värderingar som organisationen har som fundament genomsyrar hela verksamheten . Du kan läsa mer om våra värderingar på hemsidan.

Alla ledare och instruktörer blir, efter avslutad utbildning och licensiering, kontinuerligt uppföljda som ett led i att kvalitetssäkra träningen.

Friskis Lund startade 1983. Föreningen erbjuder verksamhet i tre kommuner; Lunds, Staffanstorps och Kävlinges. I Lund finns Friskishuset som erbjuder gruppträning i olika form och ett gym. Här finns också föreningens kansli där all administration mm sköts ifrån. På de andra orter föreningen finns erbjuds gruppträning, oftast jympa men även andra träningsformer, i hyrda gymnastiksalar av kommunerna bl.a.


            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se