Kontakt  

Valberedningen består av:  Anders Eriksson och Joakim Resare 

 
   

            Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64 Lund  reception telefon; 046-136401 Mail; reception@lund.friskissvettis.se